?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 深圳交通事故赔偿律?深圳交通赔偿律?深圳交通事故律?/title> <meta name="description" content="深圳交通事故赔偿律师,交通事故网是针对交通事故案件日益增长、法律服务专业化的需求而设立,本网由长期从事交通事故法律服务、拥有较高专业水平的律师组成? " /> <meta name="keywords" content="深圳交通事故赔偿律?深圳交通赔偿律?深圳交通事故律?深圳,交?事故,赔偿,律师" /> <script type="text/javascript" src="/Templets/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <link href="/Templets/css/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="shortcut icon" href="/Templets/images/favicon.ico" /> <link rel="Bookmark" href="/Templets/images/favicon.ico" /> <script type="text/javascript" src="/Templets/js/base64.js"></script> <!--<script type="text/javascript" src="/Templets/js/service.js" charset="gb2312"></script>--> <script src="/Templets/js/search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Templets/js/FavoIndex.js" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /> <link href="/Templets/css/mulu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Templets/css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/configuration/js/Prototype.js"></script> <script type="text/javascript" src="/configuration/js/jspublic.js"></script> <link href="/sysImages/CSS/PagesCSS.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--Created by Foosun Inc. DotNetCMS v1.0 SP5 Build 110408 at 2019/1/10 15:02:45--><meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div><a style="position: fixed;right: 0px;top: 109px;" target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1483082138&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:896118638:53" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> <a style="position: fixed;right: 0px;top: 262px;" target="_blank" href="javascript:;"><img border="0" src="../Templets/images/ewm.jpg" style="width: 102px;"></a> <div id="main"> <div id="toubu"> <div id="login" class="mid"> <div class="top_left" style="background:url('/Templets/images/hello.gif') no-repeat 50% 50%;width:195px;height:19px;"> </div> <div id="ctl00_maq" style="float:left;width:550px;height:1px;"><marquee onmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()'><h2 style='float:left;vertical-align:bottom;'>深圳交通事故律师网</h2>咨询电话?0755-83033185</marquee></div> <div class="top_right"> <a onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">加入收藏 </a> <a onclick="SetHome(this,window.location)">设为首页</a> </div> </div> <div id="login2" class="mid"> <div class="logo" style="padding-right:20px;"> <a href="/"> <img alt="交通事故律? src="/Templets/images/logo_03.gif" width="281" height="65" /></a> </div> <div class=" search"> <form id="Search_Form" name="Search_Form" method="get" action="search.html"> <input name="tags" id="tags" type="text" maxlength="20" onkeydown="javascript:if(event.keyCode==13){SearchGo08909(this.form);}"> <input name="buttongo" id="buttongo" type="button" onclick="javascript:SearchGo08909(this.form);"></form> <script type="text/javascript"> function SearchGo08909(obj) { if(obj.tags.value.length<1||obj.tags.value.length>30) { alert('搜索最小长?字符,最大长?0字符?);return false; } if(obj.tags.value=='') { alert('请填写关键字');return false; } window.location.href='/Search.html?type=news&tags='+encodeURIComponent(obj.tags.value)+''; } </script> </div> </div> <div id="nav1" class=" mid"> <div> <ul style="background: url(/Templets/images/test/top_019.gif) repeat-x 0 0;height: 59px;padding-top:10px"> <li><a href="/">网站首页</a></li> <li><a href="/about.html">关于国晖</a></li> <li><a href="/tuandui/">国晖团队</a></li> <li><a href='/yewu.html'>业务范围</a></li> <li><a href='/falvzhishi/zhaoshi.html'>交通肇?/a></li> <li><a href="/falvfagui/type_6.html">部门规章</a></li> <li><a href='/changjian/'>律师聘请</a></li> <li><a href="/zhiye/">执业感言</a></li> <li><a href="/anli/">国晖案例</a></li> <li><a href="/job.html">国晖招聘</a></li> <li><a href="/lxwm.html">联系我们</a></li> <li><a href="/Parements/map.html">网站地图</a></li> <li><a href="/falvzhishi/">法律知识</a> <div> <a href="/falvzhishi/jianding.html">伤残评定</a><a href="/falvzhishi/hr.html">常见问题</a><a href="/falvzhishi/sgpcxmbz.html">赔偿项目</a><a href="/falvzhishi/jqx.html">交强?/a><a href="/falvzhishi/sybx.html">商业保险</a><a href="/falvzhishi/zeren.html">责任及认?/a><a href="/falvzhishi/zhaoshi.html">交通肇?/a><a href="/falvzhishi/sgpc.html">民事诉讼</a><a href="/falvzhishi/j.html">救助基金</a><a href="/falvzhishi/diaocha.html">现场调查</a><a href="/falvzhishi/gaishu.html">交通事故概?/a><a href="/falvzhishi/biaozhun.html">赔偿计算标准</a><a href="/falvzhishi/chengxu.html">处理程序</a><a href="/falvzhishi/tiaojie.html">赔偿调解</a><a href="/falvzhishi/yiwuren.html">赔偿权利义务?/a><a href="/falvzhishi/sgpczr.html">赔偿责任</a> </div> </li> <li><a href="/falvzhishi/gaishu.html">事故概述</a></li> <li><a href="/falvzhishi/jianding.html">伤残评定</a></li> <li><a href="/falvzhishi/sgpczr.html">赔偿责任</a></li> <li> <a href="/falvzhishi/sgpcxmbz.html">赔偿项目</a></li> <li><a href="/falvzhishi/sybx.html">商业保险</a></li> <li><a href="/falvzhishi/hr.html">常见问题</a></li> <li><a href="/pinxi/">案例评析</a></li> <li><a href="/wjfb/">文件范本</a></li> <li><a href="/falvfagui/">法律法规</a> <div> <a href="/falvfagui/type_6.html">部门规章</a><a href="/falvfagui/type_4.html">司法解释</a><a href="/falvfagui/type_7.html">地方法规</a><a href="/falvfagui/type_5.html">行政法规</a><a href="/falvfagui/type_11.html">地方司法文件</a><a href="/falvfagui/type_3.html">法律</a> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="ctl00_MapPath" style="position:relative;z-index:199;margin:0 auto;height:40px;width:990px;background:url('/Templets/images/suozaiweizhi_03.gif') no-repeat 0 0;"> <div style="position:relative;left:138px;width:852px;height:40px;padding:0;background:url('/Templets/images/suozaiweizhi_04.gif') repeat-x;"> <span id="MapPath" style="font-size:14px;margin-left:10px;line-height:40px;zoom:1;_margin-top:10px;"><a href="/">首页</a> >> <a href="/TeamYewu/">律师助理</a> >> 成员资料</span> </div> </div> <div id="neirong2" class="mid"> <div id="list" style="overflow:auto;clear:left;height:100%;text-align:center;"> <!--显示文章内容--> <div id="artic"> <h1 style="text-align:center; font-size:18px; font-weight:bold; color:#2D2D2D; height:58px;">吴翔?/h1> <div id="DCon" style="color:#2b2b2b;line-height:23px;"> <img src="/files/Content/吴翔?jpg" border="0" width="129" height="172" alt="" /></div> </div> <div style="margin:0 auto;margin-top:80px;"> </div> <div id="look" style="width:582px; margin-top:45px;"> <div class="look_title" style="border-bottom:solid 1px #88ADE0; height:35px; margin-bottom:23px; color:#2D2D2D;text-align:left;">相关阅读</div> <ul style="text-align:left;width:580px;padding:0;"> </ul> </div> </div> <div style="_margin-left:10px;_width:280px;_float:left;width:290px;height:560px;float:left;"> <div id="writings" style="margin-bottom:10px;display:inline;"> <div class="question" style="width:280px;margin-bottom:10px;margin-left:10px;_margin-left:0;"> <h2 class="h2_bg"> <a class="title" style="width:120px;color:#185ca0;font-size:15px;font-weight:bold;">热点文章</a> </h2> <ul class="clear" style="height:230px;"> <li style="font-size:13px;overflow:hidden;line-height:27px;height:27px;width:230px;"><a title="全国人民代表大会常务委员会关?.." target="_blank" href="/falvfagui/109.html">• 全国人民代表大会常务委员会关?..</a></li> <li style="font-size:13px;overflow:hidden;line-height:27px;height:27px;width:230px;"><a title="因交通事故致死亡了,赔偿后还?.." target="_blank" href="/falvzhishi/falvshow_2884.html">• 因交通事故致死亡了,赔偿后还?..</a></li> <li style="font-size:13px;overflow:hidden;line-height:27px;height:27px;width:230px;"><a title="事故发生后,被保险人申请交强?.." target="_blank" href="/falvzhishi/falvshow_2883.html">• 事故发生后,被保险人申请交强?..</a></li> <li style="font-size:13px;overflow:hidden;line-height:27px;height:27px;width:230px;"><a title="没有法定认可的事故可算为交通事..." target="_blank" href="/falvzhishi/falvshow_2882.html">• 没有法定认可的事故可算为交通事...</a></li> <li style="font-size:13px;overflow:hidden;line-height:27px;height:27px;width:230px;"><a title="横穿马路被撞,交通责任如何认?.." target="_blank" href="/falvzhishi/falvshow_2881.html">• 横穿马路被撞,交通责任如何认?..</a></li> <li style="font-size:13px;overflow:hidden;line-height:27px;height:27px;width:230px;"><a title="如何规避交通事故调解存在的风险" target="_blank" href="/falvzhishi/falvshow_2880.html">• 如何规避交通事故调解存在的风险</a></li> <li style="font-size:13px;overflow:hidden;line-height:27px;height:27px;width:230px;"><a title="车撞受伤严重,当事人如何申请?.." target="_blank" href="/falvzhishi/falvshow_2879.html">• 车撞受伤严重,当事人如何申请?..</a></li> <li style="font-size:13px;overflow:hidden;line-height:27px;height:27px;width:230px;"><a title="给老板开车出交通事故五五责谁赔..." target="_blank" href="/falvzhishi/falvshow_2878.html">• 给老板开车出交通事故五五责谁赔...</a></li> </ul> </div> </div> <div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_recmd" style="display:inline;"> <div class="question" style="width:280px;margin-left:10px;_margin-left:0;"> <h2 class="h2_bg"> <a style="font-size:15px;height:22px;font-weight:bold;color:#1261a4;text-align:left;" class="title">推荐阅读</a> </h2> <ul class="clear" style="height:230px;"> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="ctl00_bottom" style="clear:both;margin-top:10px;"> <div id="ctl00_dibu" style="height:125px;"> <div id="ctl00_link" class="mid" style="height:126px;font-size:13px;background:#F8F8F8;border:solid 1px #E9E9E9;width:986px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;display:none;"> <h2 class="h2_bg"><a class="title" style="color:#185ca0;font-size:15px;font-weight:bold;">友情链接</a></h2> <div style="margin:2px 0px 1px 10px;padding:0;"> </div> </div> <div id="menu" class="mid"> <h2 class="h2_bg"> <ul style="width:370px;"> <li><a href="/about.html">关于我们</a></li> <li><a href="/lxwm.html">联系我们</a></li> <li><a href="/Parements/map.html">网站地图</a></li> <li><a href="/ywfw.html">业务范围</a></li> <li><a href="/job.html" style="background-image:none;">诚聘英才</a></li> </ul> </h2> </div> <div class="copy"> </div> <div class="copyright"> <img src="/Templets/images/ewm.jpg" style="width: 125px;position: absolute;right: 0;"> <h3> 如果您对事故有任何疑问,可以拨打<span style="color:red;font-size:14px;font-weight:bold;"> 0755-83033185</span></h3> <h3> Copyrite-2012 全国法律顾问版权所?/h3> <h3> 国晖律师事务所主办 <a >粤ICP?2008489?16</a> <a style="color: rgb(75, 75, 75);"><img src="/Templets/images/ghs.png" style="max-width:100%;margin-bottom:-5px;"><span style="margin:0px 0px 0px 5px;">粤公网安?44030402002345?/span></a> <script src="http://s15.#/stat.php?id=4157248&web_id=4157248&show=pic1" language="JavaScript"></script> <script type="text/javascript"src="http://js.#linezing.com/2202228/#js"></script><noscript><a target="_blank"><img src="http://img.#linezing.com/2202228/#gif"/></a></noscript> </h3> <ul style="width:568px;margin:0 auto;text-align:center;"> <li style="float:left;"><img src="/Templets/images/test/menu_15.gif"></li> <li style="float:left;"><img src="/Templets/images/test/menu_18.gif"></li> <li style="float:left;"><img src="/Templets/images/test/menu_19.gif"></li> <li style="float:left;"><img src="/Templets/images/test/menu_20.gif"></li> <li style="float:left;"><img src="/Templets/images/test/menu_21.gif"></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Baidu Button BEGIN --> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=slide&img=2&pos=left&uid=6646869" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> var bds_config={"bdTop":170}; document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000); </script> <!-- Baidu Button END --> <a href="http://www.szsjtpclaw.com/">˹վ-˹ַ-˹ٷվ_ڽͨ¹ʦ̿</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>